Hyvinvointivaltio

Se on hyvinvointimme perusta. Se huolehtii meistä
kehdosta hautaan.

Vai onko näin?
Yhä useampi on eri mieltä.

Moni pitää hyvinvointivaltiota

kalliina,
huonosti toimivana
ja ihmisiä holhoavana.


Voisimme seuraavaksi tuoda esille tapoja hyvinvointivaltion
kehittämiseksi.


Emme tee niin.

Sen sijaan ehdotamme jotain täysin muuta. Ehdotamme
seuraavaa:


Tehdään hyvinvointivaltiosta
vapaaehtoinen!
 

Olemme tosissamme. Tämä idea on yksinkertainen mutta
käänteentekevä.


Vapaaehtoinen hyvinvointivaltio olisi kaikkien etu.
Hyvinvointivaltion kannattajat voisivat kehittää
järjestelmää siten kuin keskenään sopivat. Mutta me, jotka
emme halua olla osa tätä järjestelmää, voisimme huolehtia
omasta hyvinvoinnistamme kuten itse parhaaksi
katsomme.


Me, allekirjoittaneet, pyydämme siis
saada erota hyvinvointivaltiosta.


Hyvinvointivaltiosta eroaminen tarkoittaisi sitä, että emme olisi enää oikeutettuja mihinkään julkisiin tukiin, kuten työttömyyspäivärahaan, kelakorvauksiin,
kansaneläkkeeseen tai julkiseen terveydenhuoltoon.


Verovaroin maksetuista palveluista käytössämme olisivat vain ne peruspalvelut, joiden käyttöä emme voi välttää, eli infrastruktuuri, kuten tie- ja sähköverkot, sekä julkiset turvallisuuspalvelut, kuten poliisi ja maanpuolustus.
 

Vastineeksi tästä


maksaisimme vain 10 % tuloveroa kaikista tuloistamme.
Jos emme enää olisi oikeutettuja julkisiin palveluihin, ei
olisi oikeudenmukaista myöskään joutua maksamaan
niistä.


Kymmenen prosentin tulovero riittäisi arviomme mukaan kattamaan osuutemme edellä mainituista julkisista palveluista, joiden käyttöä emme pysty välttämään.


Tuloveron lisäksi maksaisimme ainoastaan haittaverot,
joilla voitaisiin kattaa aiheuttamamme ulkoishaitat.


Emme maksaisi siis myöskään arvonlisäveroa. Käytännössä ALV-vapaus voitaisiin toteuttaa samoin kuin se nyt toteutetaan turisteille. Maksaisimme siis ostosten yhteydessä ALV:n, mutta se olisi mahdollista saada jälkikäteen takaisin.


Verotuksen muuttumisen lisäksi ero hyvinvointivaltiosta tarkoittaisi myös vapautta holhouksesta: koska valtio ei
enää olisi vastuussa terveydenhuoltomme rahoittamisesta, sillä ei olisi enää mitään velvollisuutta tai oikeutta suojella meitä itseltämme. Hyvinvointivaltiosta eronneita koskisi
Suomen laista toisin sanoen ensisijaisesti enää vain
rikoslaki, uhrittomia rikoksia lukuun ottamatta.


Hyvinvointivaltiosta eroaminen ei tietenkään tarkoittaisi, että voisimme tehdä mitä tahansa. Se tarkoittaisi sitä, että
voisimme tehdä omalle kehollemme ja elämällämme mitä
haluamme.


Tiedämme, että täydellinen vastuu omasta elämästä ja kaikkien julkisten tukiverkkojen ulkopuolelle jättäytyminen on monelle pelottava ajatus. Emme ehdota
hyvinvointivaltion alasajoa. Ehdotamme ainoastaan sen
muuttamista vapaaehtoiseksi.


Ymmärrämme täysin, jos pidät hyvinvointivaltiosta. Emme yritä kääntää päätäsi, emmekä halua viedä sinulta mitään.


Päinvastoin.


Mahdollisuus erota hyvinvointivaltiosta toisi päättäjille
uuden kannustimen kehittää hyvinvointivaltiota
paremmaksi. Aivan kuten kauppias joutuu palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, jotta he eivät karkaisi kilpailijalle, vapaaehtoisuuteen perustuva hyvinvointivaltio pakottaisi päättäjät kehittämään ja parantamaan järjestelmää, jotta kaikki eivät eroaisi siitä.


Hyvinvointivaltion tekeminen vapaaehtoiseksi olisi
todellakin kaikkien etu.Emme ole vapaamatkustajia.


Tiedämme, että jotkut kutsuvat meitä vapaamatkustajiksi - olemme saaneet ilmaisen  ylläpidon, mutta nyt haluamme erota hyvinvointivaltiosta ja jättää maksamatta oman osuutemme  sen rahoittamisesta.


Tähän voisimme huomauttaa, että emme me ole vaatineet ilmaista elatusta. Olemme käyttäneet hyvinvointivaltion tarjoamia palveluita, koska meillä ei ole ollut vaihtoehtoja.


Emme kuitenkaan halua lähteä pidemmälle tällaiseen väittelyyn, koska se ei edistä mitään.


Sen sijaan olemme valmiita tasaamaan tilit valtion kanssa. Mikäli tähän mennessä maksamamme verot eivät kata julkiselle sektorille aiheuttamiamme kuluja, olemme
valmiita maksamaan tämän erotuksen Suomen valtiolle.Emme halua muuttaa pois
Suomesta.


On helppo sanoa, että jos et pidä hyvinvointivaltiosta,
muuta pois Suomesta!


Ulkomaille muuttaminen ei kuitenkaan ole mikään
ratkaisu. Se on suurimmalle osalle täysin mahdotonta jo esimerkiksi sosiaalisten verkostojen tai töiden vuoksi.


Emmekä me halua muuttaa pois Suomesta –olemme suomalaisia ja haluamme elää yhteiskunnassa, johon olemme syntyneet.


Ehkä sinusta hyvinvointivaltio on
loistoidea.


Mutta onko se kuitenkaan niin loistava idea, että kaikki on pakotettava osallistumaan siihen? Jos hyvinvointivaltio on hyvä ja toimiva järjestelmä, eivätkö suomalaiset kuuluisi siihen vapaaehtoisestikin?


Voisi ajatella, että kaikkien pitää kuulua
hyvinvointivaltioon, koska se on yhteisesti ja demokraattisesti luotu järjestelmä.


Demokratia on kuitenkin huono perustelu. Eihän kaikilla meistä ole ollut mahdollisuutta äänestää asiasta, koska hyvinvointivaltio on rakennettu ennen kuin moni nykyisistä suomalaisista on ollut äänioikeutettu –tai edes syntynyt. Voisi myös kyseenalaistaa sen, kuinka suuri
demokraattinen oikeutus nykyjärjestelmällä on, koska siitä
ei ole koskaan äänestetty suoraan. Pohjimmiltaan kyse on
kuitenkin siitä, että edes kansan enemmistön mielipide ei
voi olla oikeutus vähemmistön vapauden rajoittamiseen.


Jos suomalaisten enemmistö haluaa hyvinvointivaltion, emme ole väittämässä vastaan. Kaikki hyvinvointivaltion kannattajat saavat puolestamme kuulua siihen, mutta pyydämme, että me itse voimme erota siitä.


Jos hyvinvointivaltion idea on suojella ihmisiä ja luoda hyvinvointia, miksi tästä suojelusta ja hyvinvoinnista ei
voisi olla mahdollista kieltäytyä?


Vastoinkäymiset ovat osa elämää.


Emme usko olevamme ikuisesti terveitä, emmekä usko voivamme elää ilman vastoinkäymisiä. Uskomme siihen,
että meillä itsellämme tulisi olla oikeus päättää, miten haluamme varautua elämän mukanaan tuomiin vastoinkäymisiin.


Jos joku eroaa hyvinvointivaltiosta ja kohtaa niin suuria ongelmia, ettei hän selviä niistä itse, hän on muiden
vapaaehtoisen avun varassa. Tämä on se riski, jonka
olemme valmiit ottamaan.


Me allekirjoittaneet pyydämme täten lupaa erota hyvinvointivaltiosta.


Jos sinäkin haluaisit erota, klikkaa tästä:


Haluan erota hyvinvointivaltiosta
 
 
 
Jos haluaisit tehdä hyvinvointivaltiosta vapaaehtoisen, voit tukea asiaa tykkäämällä sivustamme: